Gizlilik Beyanımızı

1. Veri İşlemeden Sorumlu (bundan sonra: “biz”)

KikkomanTrading Europe GmbH
Genel Müdürler: HidekazuYoshihashi, MasahiroKobayashi
Theodorstrasse 180
40472 Düsseldorf
Almanya

Telefon: +49 (0) 211/5 37 59 40
Faks: +49 (0) 211/5 37 95 55
E-posta: info@kikkoman.eu

Daha fazla ayrıntı, sağlayıcının kimliğinde bulunabilir (Damga).

2. Veri Koruma Görevlisi

Mr. NobuakiNegishi
CorporateOfficer
Legal &ComplianceDepartment
General Manager
KIKKOMAN CORPORATION
2-1-1 Nishi-Shinbashi
Minato-ku, Tokyo 105-8428
Japan

Telefon: +81 (0)3-5521-5175
E-posta: nnegishi@mail.kikkoman.co.jp

3. Kişisel Veriler, İşlemenin Amaçları ve Yasal Dayanaklar

Bu gizlilik politikası, web sitemizi kullanırken kişisel bilgilerin toplanması ve kullanılmasının niteliğini, kapsamını ve amacını size açıklamaktadır.

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "veri sahibi" olarak anılacaktır) ilişkin herhangi bir bilgidir. Tanımlanabilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı veya o gerçek kişinin kimliğini ifade eden bir veya daha fazla özel özellik aracılığı ile tespit edilebilen gerçek bir kişidir.

Web sitemizdeki verilerin işlenmesinin amacı, hizmet yelpazemiz ve hakkımızdaki bilgiler hakkında bir web sitesini işletmektir. 

Kişisel veriler, aşağıdakiler için gerekli olması halinde web sitemizde işlenir:

web sitesinin kullanımı için (yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6ncı maddesi, birinci fıkrası, 1(a) cümlesi ve/veya 6ncı maddesi, birinci fıkrası, 1(b) cümlesi),(KVKK5. maddesinin 1. fıkrası ve/veya KVKK 5. maddesi 2. fıkrası c bendi)

 • kullanıcı deneyimini iyileştirmek, ürünlerimizi tanıtmak veya kullanım güvenliğini sağlamakla ilgili menfaatimizi korumak (yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6ncı maddesi, birinci fıkrası, 1(f) cümlesi), (KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)
 • web sitesinde sunulan hizmetlerin kullanımı ve sözleşme öncesi önlemler için, özellikle formların sunulması için (yasal dayanak: Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6ncı maddesi, birinci fıkrası, 1(a) cümlesi ve / veya 6ncı maddesi, birinci fıkrası, 1(b) cümlesi), (KVKK 5. maddesi 1. fıkrası ve/veya KVKK 5. maddesi 2. fıkrası c bendi)
 • bir sözleşmenin sonuçlandırılması ve uygulanması için (yasal dayanak: Genel Veri Koruma Yönetmeliği, 6ncı maddesi, birinci fıkrası, 1(a) ve/veya (b) cümlesi) (KVKK 5. maddesi 1. fıkrası ve/veya KVKK 5. maddesi 2. fıkrası c bendi)ve/veya
 • tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için (vergi düzenlemeleri gibi).

Verilerin işlenmesi ile ilgili daha fazla ayrıntı, aşağıda belirtilen başlıklar altında bulunabilir:

a. Erişim Verileri/Sunucu Günlük Dosyaları

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde sunucular,  tarayıcınızıngönderdiği bilgileri, yani sunucu günlük dosyalarını otomatik olarak kaydeder. Bu bilgiler, aşağıda yazılanları içerir: 

 • erişilen web sitesinin adı,
 • dosya,
 • erişim tarihi ve saati,
 • aktarılan veri hacmi,
 • başarılı alım bildirimi,
 • tarayıcı tipi ve sürümü,
 • kullanıcının işletim sistemi,
 • yönlendiren URL (önceden ziyaret edilen web sitesi),
 • istekte bulunan bilgisayarın IP adresi ve
 • sağlayıcı.

IP adresinin sistem tarafından geçici olarak saklanması, web sitesinin kullanıcının bilgisayarına teslim edilmesini sağlamak için gereklidir. Bu amaçla, kullanıcının IP adresi oturumun süresi boyunca saklanmalıdır. Bu veriler diğer kaynaklardan gelen verilerle birleştirilmez. Bilgiler, sunucuların ve ağın teknik işleminin analizi ve bakımı için özel olarak kullanılır. Bunun yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6ncı maddesi, birinci fıkrası, 1(f)cümlesidir.(KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)

b.   Çerezler

Web sitemiz, kısmen çerezler kullanır. Çerezler, bilgisayarınızda saklanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmek için kullanılır. Çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olmanız halindebunun yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6ncı maddesi, birinci fıkrası, 1(a) cümlesidir,(KVKK 5. maddesi 1. fıkrası) aksi takdirde Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6ncı maddesi, birinci fıkrası, 1(f) cümlesindebelirtilen (KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)  meşru ilgimize dayanmaktadır. 

Kullanılan tanımlama bilgilerinin bazıları oturum çerezleridir. Bunlar, ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinirler. Bazı çerezler siz onları silene kadar cihazınızda saklı kalır.

Çoğu çerez, çerez kimliği olarak adlandırılan benzersiz bir tanımlayıcı içerir. Bu karakter dizisi, çerez kaydedildiğinde tarayıcı tarafından hangi sunucuların ve internet sayfalarının çağrıldığını belirlemek anlamına gelir. Bu sayede, tarayıcının başka çerezlere sahip diğer tarayıcılardan ayırt edilmesi mümkün olur ve her tarayıcı benzersiz çerez kimliği tarafından tanımlanabilir ve tanınabilir. Çerezler, web sitelerinde, kullanıcı etkinliği hakkında bilgi toplamak ve bir sayfaya her ay giden net ziyaretçi sayısı gibi bilgilerin toplanması için de kullanılabilir.

Çerezlerin bu işlevleri, çevrimiçi kullandığımız temel hizmetlerin çoğunu sağlamak için birçok web sitesinde ve sunucuda kullanılmaktadır:

Örneğin, web sitemizdeki bir yemek tarifini Yer İşareti işleviyle işaretlerseniz, tarif listenize yerleştirdiğiniz tarifi saklamak için bir çerez kullanılır.

Ayrıca, bir iş müşterisi olarak kaydolurken bizimle giriş yaptığınızda da bir çerez kullanılır. Böylece, tarayıcı tanındığı için daha fazla giriş yapılmasına gerek kalmaz.

Tüm bu süreçlerde, ilgili fonksiyonları etkinleştirmek için bilgiler, çerezlerde saklanır. Bunun yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi, birinci fıkrası (f) cümlesidir.(KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)

Çerezler ayrıca, kullanıcılarla alakalı reklamlar sunmak, kampanya performans raporlarını iyileştirmek veya bir kullanıcının aynı reklamları birden çok kez görmesini engellemek için de kullanılır. Kullandığımız Google çerezleri hakkında daha fazla açıklama bulacağınız yer: https://policies.google.com/technologies/types?hl=tr. Bunun yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi, birinci fıkrası 1(f) cümlesidir.(KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)

Çerezlerin kullanımı hakkında sizi bilgilendirmek için tarayıcınızı yapılandırabilirsiniz, böylece bir çerezi kabul edip etmemek veya reddetmek için duruma göre karar verebilirsiniz. Alternatif olarak, tarayıcınız belirli koşullar altında çerezleri otomatik olarak kabul etmek veya bunları her zaman reddetmek veya tarayıcınızı kapatırken çerezleri otomatik olarak silmek için yapılandırılabilir. Google üzerinden kullandığımız çerezleri, buradan yönetebilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=tr

Bunun dışında çerezler tarafından oluşturulan ve web sitesinin kullanımına bağlı bilgilerin Google'a iletilmesini ve bu bilgilerin Google tarafından işlenmesini aşağıdaki linki tıklayıp tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

Çerezleri devre dışı bırakmak, bu web sitesinin işlevselliğini sınırlayabilir.

c. E-posta ile İletişim

Sorularınızı e-posta ile gönderirseniz, isteğinizi işlemek ve takip eden sorular için e-postanız tarafından sağlanan iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere bilgileriniz işlenecektir. Bunun yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrasının 1(a) cümlesi ve/veya birinci fıkrasının 1(b) cümlesidir. (KVKK 5. maddesi 1. fıkrasıve/veya KVKK 5. maddesi 2. fıkrası c bendi)Ayrıca, yanlış kullanımları önlemek ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için bu bilgileri işlemek için meşru bir ilgimiz var; yasal dayanak, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrasının 1(f) cümlesidir.(KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)

d. İletişim Formu

Sorularınızı, iletişim formu aracılığıyla gönderirseniz, IP adresiniz ve formda tarafınızca verilen iletişim bilgileri de dâhil olmak üzere sorgulama formundaki bilgileriniz, talebi işlemek ve takip eden sorular için işlenecektir. Bunun hukuki dayanağı, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrasının 1(a) cümlesi ve/veya birinci fıkrasının 1(b) cümlesidir. (KVKK 5. maddesi 1. fıkrası ve/veya KVKK 5. maddesi 2. fıkrası c bendi)Ayrıca, yanlış kullanımları önlemek ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için bu bilgileri işlemek için meşru bir ilgimiz var; yasal dayanak, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrasının (f) cümlesidir.(KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)

e. Bülten, Yemek Tarifi Aboneliği

Yemek tarifi aboneliğimiz için e-posta adresinizi girdiğinizde size ürünlerimizle hazırlanan tarifler ile ilgili haftalık öneriler göndeririz. Bu tür tariflerin örneklerini burada bulabilirsiniz: https://www.kikkoman.com.tr/yemek-tarifleri/

E-posta adresinizle kaydolduktan sonra bizden bu adrese bir mesaj alacaksınız. Bu e-postada, bir bağlantıya tıklayarak kaydınızı doğrulamanız istenecektir. Bu sizin onayınız olmadan e-posta adresinizin, yetkisiz kişilerce tarifler listemize kaydedilmesini önlemek için gereklidir. Bu oturum açma işlemini kanıtlamak için, oturum açma ve onaylama zamanının yanı sıra çift-giriş prosedürleri olarak adlandırılan IP adresleri kaydedilir. Ayrıca, e-posta adresinizi tarifleri göndermek için işliyoruz. E-postalar, Amazon servisi ile gönderilir. Servis sağlayıcımız ile sipariş işleme sözleşmesi imzaladık.

Bunun hukuki dayanağı, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrası 1(a) cümlesi ve/veya birinci fıkrası 1(b) cümlesidir. (KVKK 5. maddesi 1. fıkrası ve/veya KVKK 5. maddesi 2. fıkrası c bendi) Ayrıca, yanlış kullanımları önlemek ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için bu bilgileri işlemek için meşru ilgimiz var; yasal dayanak, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrasının 1(f) cümlesidir. (KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)

İstediğiniz zaman, her e-postaya eklediğimiz link üzerinden veya yukarıdaki iletişim bilgilerine mesaj göndererek ve tarif aboneliğinizi iptal ederek abonelikten çıkabilirsiniz.

f. Kullanıcı Hesabı

Çevrimiçi portalımızda bir iş müşterisi için kullanıcı hesabı oluşturulduğunda, sağladığınız bilgiler, çevrimiçi kullanıcı hesabının sağlanması için kullanıcı ilişkisinin süresi boyunca işlenecektir. Her durumda gerekli olan zorunlu bilgiler hakkında iş alanında erişeceğiniz Genel Koşullar’dan bilgi edinebilirsiniz. Bunun hukuki dayanağı, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrası 1(a) cümlesi ve/veya 6'ncı maddesi birinci fıkrası 1(b) cümlesidir. (KVKK 5. maddesi 1. fıkrası ve/veya KVKK 5. maddesi 2. fıkrası c bendi) Ayrıca, yanlış kullanımları önlemek ve sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için bu bilgileri işlemek için meşru ilgimiz var; yasal dayanak, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrası 1(f) cümlesidir.(KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)

g. Google Analytics

Web sitemiz, web sitesinin kullanımını analiz etmek ve tasarımını iyileştirmek için 1600 AmphitheatreParkwayMountainView, CA 94043, ABD adresli Google LLC (bundan böyle "Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Google, ABD-AB veri koruma anlaşması "PrivacyShield" kapsamında olup AB veri koruma gerekliliklerine uymayı taahhüt eder. Ayrıca, Google ile bir sipariş işleme anlaşması imzaladık. Bu, Google'ın, kullanıcılarımızın verilerini korumaya, veri koruma düzenlemelerimize uygun olarak bizim adımıza işlemesini ve özellikle üçüncü taraflara aktarmamayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir.

Google Analytics, web sitesinin kullanıcıların siteyi nasıl kullandığını analiz etmesine yardımcı olmak için bilgisayarınıza yerleştirilmiş metin dosyaları olan "çerezler" kullanır (yukarıda yazılı b. maddesine bknz). Siteyi kullanımınızla ilgili olarak çerez tarafından oluşturulan bilgiler genellikle Google’da ABD’deki sunuculara aktarılır ve saklanır. Tarayıcınız tarafından Google Analytics'in bir parçası olarak iletilen IP adresi, Google’ın diğer verileriyle bir araya getirilmez.

Ancak, sitemizde IP anonimleştirme aktif hale getirilmiştir. IP adresiniz, Google tarafından Avrupa Birliği üyesi ülkelerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması'na taraf diğer ülkekerde kısaltılır. Tam IP adresi, yalnızca istisnai durumlarda ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısaltılır. Bizim talimatımızla Google bu bilgileri, sizin sayfa kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği ile ilgili bilgi toplamak ve web sitesi operatörüne sayfa ve internet kullanımına bağlı farklı hizmetler sunabilmek için kullanacaktır. Bunun yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği, 6’ncı maddesi birinci fıkrası 1(f) cümlesidir.(KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)

Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek tanımlama bilgilerinin kullanımını reddedebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız, web sitemizin tüm işlevlerini kullanamayacağınızı lütfen unutmayın, yukarıda yazılı b. maddesine bknz. Google'ın, çerez tarafından oluşturulan ve web sitesini kullanımınızla ilgili verileri toplamasını (IP adresinizi de içerir) ve bu bağlantıyı aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirerek ve yükleyerek işleyebilmesini de engelleyebilirsiniz: Tarayıcı eklentisini yükle.

Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikası hakkında daha ayrıntılı bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.google.com/analytics/terms/tr.html veya https://policies.google.com/?hl=tr.

h. Üçüncü Taraf Hizmetleri ve İçeriğin Entegrasyonu (Google Maps, RSS beslemeleri, diğer web sitelerinden gelen grafikler, YouTube videoları vb.)

Bazı durumlarda, YouTube videoları, Google Maps haritalar, RSS beslemeleri veya grafikler gibi üçüncü taraf içerikleri, diğer web sitelerinden de bu sitenin bir parçası olarak yer almaktadır. Bu her zaman kullanıcının IP adresinin bu içeriğin sağlayıcısı tarafından görülebilir olmasını gerektirir (bundan böyle "üçüncü taraf sağlayıcı" olarak anılacaktır). Çünkü IP adresi olmadan içeriği ilgili kullanıcının tarayıcısına iletemezler. Yani içeriğin görüntülenmesi için IP adresi gereklidir. Web sitesi operatörü, yalnızca içeriğin iletilmesi için IP adresini kullanan sağlayıcılardan gelen içeriği kullanmak için çalışmaktadır. Üçüncü taraf sağlayıcılar, IP adresini, örneğin istatistiksel amaçlarla saklayabilir. Ancak, tarayıcınızdaki "Javascript"’i devre dışı bırakırsanız veya aşağıdaki devre dışı bırakma seçeneklerini kullanırsanız bu tür bir veri aktarımını engelleyebilirsiniz. Ancak bu durumda, bu tür hizmetler ve üçüncü tarafların içerikleri gösterilemez.

Aşağıdaki hizmetleri ve üçüncü tarafların içeriğini kısmen entegre ediyoruz:

1. üçüncü taraf sağlayıcı Google’ın Google Mapshizmetleri.

2. üçüncü taraf sağlayıcı Google’ın YouTubeplatformu videoları.

Eğer siz onay verdiyseniz ve eğer taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesi gerekiyorsa yasal dayanak, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrası (a) cümlesi ve/veya 6'ncı maddesi birinci fıkrası 1(b) cümlesidir. (KVKK 5. maddesi 1. fıkrası ve/veya KVKK 5. maddesi 2. fıkrası c bendi) Eğer kullanıcı deneyimini geliştirmek, ürünlerimiz için başvurmak veya kullanım güvenliğini sürdürmekle ilgili çıkarlarımızı korumak için gerekliyse yasal dayanak, Genel Veri Koruma Tüzüğü, 6'ncı maddesi birinci fıkrası 1(f) cümlesidir.(KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi)

i. Facebook ve Instagram'da Sosyal Medya Varlığımız

www.kikkoman.com.tr adresindeki web sitemizde, sosyal medya eklentileri kullanmıyoruz, sadece sosyal medya kuruluşlarımıza basit bağlantılar (hiperlinkler) kullanıyoruz. Bu demektir ki, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, sosyal medya platformları yönünde doğrudan veri işleme yoktur.

Bununla birlikte, sosyal medya platformlarını ve oradaki profillerimizi ziyaret ederseniz, aşağıdakilere dikkatinizi çekeriz:

Facebook

www.facebook.com adresindeki web sitesi, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda ("Facebook") tarafından işletilmektedir. Facebook'un veri işleyişinin amacı ve kapsamı ile kullanıcıların gizliliğini korumaya yönelik haklar ve seçenekler, orada geçerli olan gizlilik politikasında bulunabilir: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Bir kullanıcı bir Facebook üyesiyse ve Facebook'un kendisiyle ilgili veri toplamak ve Facebook'ta kayıtlı üyelik verilerine bağlamak için bu teklifi kullanmasını istemiyorsa, web sitesini ziyaret etmeden önce Facebook'tan çıkış yapması ve çerezlerini silmesi gerekir. Farklı ayarları ve verilerin reklam amaçlı kullanımına itirazlar, Facebook profil ayarları içinde mümkündür: https://www.facebook.com/settings?tab=ads veya ABD sayfası aracılığıyla http://www.aboutads.info/choices/ veya AB sayfası http://www.youronlinechoices.com/

Instagram

www.instagram.com başlıklı web sitesi, Instagram LLC, 1601 WillowRd, Menlo Park CA 94025 USA ("Instagram") tarafından işletilmektedir. Instagram tarafından veri işlemenin amacı ve kapsamı ve kullanıcıların haklarının korunması için ilgili haklar ve ayar seçenekleri, orada geçerli olan gizlilik politikasında bulunabilir: https://help.instagram.com/155833707900388

Bir kullanıcı Instagram üyesiyse ve Instagram'ın kendisi veya bu hizmet aracılığıyla onunla ilgili verileri toplamasını istemiyorsa ve onu kendi üye verisine bağlarsa, Instagram web sitesini ziyaret etmeden önce Instagram'dan çıkış yapmalı ve çerezlerini silmeli. Verilerin kullanımıyla ilgili ek ayarlar ve itirazlar, Instagram profil ayarlarında mümkündür: https://help.instagram.com/284802804971822?helpref=page_content

j. AdobeTypekit

Web sitemizin tasarımı için AdobeTypekit hizmetini kullanmamızın yasal dayanağı, Temel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 (1) f) maddesidir.  (KVKK 5. maddesi 2. fıkrası f bendi) Typekit kullanımındaki amaç ve aynı zamanda meşru ilgimiz, belirli yazı tiplerini kullanabilmektir. Typekit hizmetinin sunulması sırasında yazı tipini sağlamak için herhangi bir çerez yerleştirilmemiş veya kullanılmamıştır. Aşağıdaki bilgiler, Typekit hizmetini sağlamak için Adobe tarafından toplanmıştır: sağlanan fontlar; kümenin kimliği; hesap kimliği; yazı tiplerini sağlayan servis; yazı tiplerini isteyen uygulama; yazı tiplerini sağlayan sunucu; yazı tiplerinin yüklendiği sayfanın ana bilgisayar adı. Typekit tarafından tespit edilmesini önlemek için, tarayıcınızda JavaScript'i devre dışı bırakın.
 

4. Kişisel Verilerin Alıcıları

Kişisel veriler aşağıdaki alıcı kategorilerine iletilecektir:  

Sözleşme işleyicileri, yani tanımlama hizmeti sağlayıcıları, yazılım geliştiricileri, sunucu barındırma görevlileri, bülten göndericileri (Amazon), müşteri desteği ve web analizi hizmetleri (Google).

Ayrıca, yasal olarak yükümlü olmadıkça veya verilerin aktarılmasının sözleşmeye dayalı bir ilişkinin yerine getirilmesi için kesinlikle gerekli olmadıkça, kişisel verileriniz açık bir rızanız olmadan üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

5. Saklama Süresi

Kişisel verilerinizi, amaç tamamlandıktan hemen sonra sileriz.

Saklanmış sunucu günlük dosyalarıve IP adresleri en geç 90 gün sonra silinir.

Web sitesinin sağlanması için veri toplama durumunda, ilgili oturum sona erdiğinde bu gerçekleştirilecektir. Oturum çerezleribu nedenle oturumun sonunda otomatik olarak silinir.

Çerezler cihazınızda saklanır ve çerezlerin kullanımı ve silinmesi üzerindeki kontrol size aittir, yukarıda yazılanlara bknz. 

E-postave İletişim Formuüzerindeniletişimisteğindenelde edilen verilerinizi, isteğiniz tamamen işleninceye ve tamamlanana kadar işliyoruz. Daha sonra, bilgiler silinir. Bununla birlikte, bazı veriler için yasal işleminiz nedeniyle, en az altı (Alman Ticaret Kanunu 257'nci maddesi) veya on (Vergilendirme Düzeni 147'nci maddesi) yıllık ticari ve vergi saklama yükümlülüklerinin olabileceğini unutmayın. Bu durum, iletişim istekleri ve e-postaların içeriğine de uygulanabilir. 

Bülten veya yemek tarifleri abonelik verileri,aboneliğiniz süresince işlenecek ve fesih üzerine silinecektir.

Kullanıcı Hesap Verileri- Kullanma anlaşması feshedilirse ve ticari veya mali saklama gereklilikleri gibi silmeye engel herhangi bir sözleşme veya yasal yükümlülük olmadığında, veriler silinir.

Google AnalyticsVerileriiçin 14 aylık bir silme döngüsünü önceden ayarladık. 

Çevrimiçi olarak başvuruda bulunduğunuzda kişisel verilerinizi ve başvurularınızı, başvuru sürecini tamamladıktan altı ay sonra siliyoruz.

Ek olarak, verilerin silinip silinemeyeceği her yıl kontrol edilir. Bu durum, işlenmenin amacı ve işlem için yasal dayanak şartlarının uygulanması sona ermesi ve artık verilerin korunması için yasal bir zorunluluk kalmaması durumudur.

6. Kişisel Verilerin Sağlanması ve Veri Sahiplerinin Hakları 

Kişisel bilgilerinizi sağlamak için yasal zorunluluğunuz yoktur. Ancak, sözleşme veya site özellikleri için bu hüküm gerekli olabilir. Sağlanmaması durumunda web sitesinde bir sözleşme veya fonksiyon teklif edilemez. Web sitesinde otomatik karar verme yoktur, profil oluşturulmaz.

İlgili kişilerin hakları, Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün özellikle 15'inci ila 23'üncü maddeleri ve 77'nci maddesinin yanı sıra yeni Federal Veri Koruma Yasası'nın 32'nci ila 37'nci maddelerinde düzenlenmiştir. (KVKK 10. ila 17. maddeleri)

Kişisel verilerinizle ilgili olarak bize karşı aşağıda yazılı haklara sahipsiniz:

 • bilgi edinme,
 • düzeltme,
 • silme,
 • işlemenin sınırlanması ve
 • taşınabilirlik.

Ayrıca kişisel verilerin işlenmesine

 • itiraz etme

hakkına da sahipsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesine onay verdiyseniz, dilediğiniz zamanda,gelecek için etkili olmak üzere

 • iptal etme

hakkınız var. 

Tüm sorularınızı, taleplerinizi ve bildirimlerinizi bize yönlendirmelisiniz, yukarıda yazılı 1. maddeye bknz. 

Sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesinin veri koruma yasasını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, yetkili denetim otoritesi nezdinde her zaman

 • şikayet hakkınız 

vardır,bknz GVKT, 77’nci maddesi. (KVKK 13. ve 14. maddesi) Diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmeksizin, eğer kişisel verilerinizin işlenmesinin GDPR'yi(AB Genel Veri Koruma Tüzüğü) ve KVKK’yı (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ihlal ettiğini düşünüyorsanız, özellikle de ikamet ettiğiniz, iş yaptığınız veya ihlal edildiği öne sürülen yerin bulunduğu Üye Devlette bir denetleyici otoriteye itiraz etme hakkınız vardır. 

Bizden sorumlu denetim otoritesi: LandesbeauftragtefürDatenschutzundInformationsfreiheitNordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf.